Tuổi Mậu Tý 1948 nên lấy vợ tuổi gì hợp nhất

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện.

Chọn đối tượng kết hôn cho

– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Mậu tý của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Mậu tý lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.

Nam tuổi Mậu tý kết hôn với nữ tuổi Mậu Tý(Hai vợ chồng bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị trong xã hội, được nhiều người xung quanh yêu mến, lo tính nhiều công việc được dễ dàng tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nam tuổi mậu tý kết hôn với nữ tuổi canh dần(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh túng thiếu trong một thời gian, qua hạn mới dễ làm ăn hơn, tính tình của hai vợ chồng không được hòa hợp lắm, ở chung với nhau nên nhẫn nhịn, chịu khó làm ăn về sau sẽ ấm no.

Nam tuổi mậu tý kết hôn với nữ tuổi nhâm thìn(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, lo tính nhiều công việc được thuận lợi, tính tình của hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc yên vui.

Nam tuổi mậu tý kết hôn với nữ tuổi quý tỵ (Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, vợ chồng có danh giá, được nhiều người yêu mến, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nam tuổi mậu tý kết hôn với nữ tuổi giáp ngọ(Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, lo tính nhiều công việc được thông suốt, tính tình của hai vợ chồng không được hòa hợp, ở với nhau nên biết nhường nhịn và chịu khó làm ăn thì ngày sau sẽ ấm no.

Nam tuổi mậu tý kết hôn với nữ tuổi ất mùi(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng đặng có địa vị trong xã hội, được nhiều người yêu mến, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nam tuổi mậu tý kết hôn với nữ tuổi bính thân(Nam hơn nữ 8 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh bần hàn trong một thời gian, qua hạn mới dễ làm ăn, người vợ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình của hai vợ chồng ít hòa hợp, chung sống với nhau nên nhường nhịn, ngày sau sẽ ấm no.

Nam tuổi mậu tý kết hôn với nữ tuổi đinh dậu(Nam hơn nữ 9 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu may mắn thì khá giả, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, ở với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc yên vui.

*Tuổi Mậu tý lấy vợ những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi mậu tý kết hôn với nữ tuổi tân mão (Nam hơn nữ 3 tuổi): Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
Nam tuổi mậu tý kết hôn với nữ tuổi quý mão (Nam hơn nữ 15 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).

*Tuổi Mậu tý nên lấy vợ năm nào

Nam tuổi mậu tý kỵ cưới vợ vào các năm 19, 23, 31, 35, 43, 37 tuổi.
Nữ tuổi mậu tý kỵ cưới chồng vào các năm 19, 25, 24, 31, 36, 37, 43 tuổi.
Những năm tuổi trên đây không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, có những đôi kết hôn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay nảy sinh việc buồn phiền không mong muốn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Trai hay gái tuổi mậu tý sinh vào các tháng 1, tháng 7 âm lịch trong đời hay xảy ra các việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Trai hay gái tuổi mậu tý khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mão mới nhằm căn duyên.
Nam tuổi mậu tý sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 âm lịch thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Nữ tuổi Mậu Tý sinh vào các tháng 3, 8, 7 và tháng 10 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Nếu sinh vào các tháng 12 và tháng 9 thì thường có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.

*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *