Nữ tuổi Mậu Tý 1948 hợp với tuổi nào nhất trong tình yêu

Bạn sinh năm Mậu Tý 1948, bạn muốn biết tuổi Mậu Tý hợp với tuổi nào nhất?

Bạn là nữ sinh năm Mậu Tý 1948, tình duyên luôn lận đận, bạn muốn tìm hiểu lý do?

Những vấn đề về xem tuổi hợp tình yêu là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Qua sự tìm hiểu chi tiết và sâu sắc nhất, đã cho ra đời phương pháp nghiên cứu tuổi hợp nhau trong tình yêu cho từng tuổi. Dựa trên đường cung mệnh, ngũ hành, quẻ dịch cùng can chi.

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1961 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Sửu => Lục Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 10
1968 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Tí – Địa chi : Thân => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 8
1970 Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Thiên can : Mậu – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1976 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Ly => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Khắc 8
1977 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Tỵ => Tứ Tuyệt Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 7
1980 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Thân => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 10
1986 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Mậu – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Dần => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 7
1988 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Tí – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
1989 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Tí – Địa chi : Tỵ => Tứ Tuyệt Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1997 Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Mậu – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Sửu => Lục Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
1998 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Tí – Địa chi : Dần => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2006 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
2007 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Hợi => Lục Hình Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2010 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Dần => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Đoài => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2016 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Mậu – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Thân => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *