Cho Nam

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Mậu Tý 1948 Nam mạng

Người nam sinh năm Mậu Tý 1948 có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: Đeo

Chọn Màu Xe hợp Phong thủy cho tuổi Mậu Tý 1948 Nam mạng

Vậy nam tuổi Mậu Tý hành Kim đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1948 – Năm sinh âm lịch: Mậu Tý – Mạng: Nam – Mệnh cung Đoài – thuộc hành Kim – Mệnh Kim Các nhà Phong thủy học cho

Màu sắc phong thủy hợp cho tuổi Mậu Tý 1948 Nam mạng

Vậy nam tuổi Mậu Tý hành Kim hợp với màu gì, để tăng cường yếu tố thuận lợi và hạn chế yếu tố bất lợi từ điều kiện bên ngoài môi trường tác động vào. – Năm sinh dương lịch: 1948 – Năm sinh âm lịch: Mậu Tý – Mạng: Nam – Mệnh cung Đoài