Tử Vi Nam Mậu Tý

Xem tử vi 2018 cho người tuổi 1949 (Mậu Tý) – Nam mạng

Xem tử vi năm 2018 thì riêng trong năm Mậu Tuất 2018 nam mạng Mậu Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi, dù có bệnh nạn cũng nhẹ qua. Có nhiều dịp để tham gia công việc hữu ích cho cộng đồng, cuộc sống càng có ý nghĩa. Tử vi 2018, xem chi tiết tử vi

Xem tử vi 2017 cho người tuổi 1948 (Mậu Tý) – Nam mạng

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay theo Tứ trụ Thiên hòa Địa hòa thế có nghĩa là quý ông được trời ưu đãi, có phước lành hưởng lộc, trong việc làm, nhờ thông minh hoạt bát lại gặp thời cơ tốt, nên mọi dự tính đều hanh thông, đạt đến

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2017: Mậu Tý 70 Tuổi – Dương Nam

Xét về mặt Tử Vi, Tiểu vận đi vào Vương Địa, rất tốt cho mặt Phúc thọ, Lộc tài, đồng thời còn chế giải phần nào Sao Hạn xấu gây nên. Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tý 70 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 10-02-1948 đến 28-01-1949) Tướng tinh : Con Sói . Con

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Mậu Tý 1948 – Nam mạng

Vì là cuốn vận mạng và Tử Vi suốt đời bạn. Sự liên quan mật thiết về vấn đề tình duyên và sự nghiệp, cuộc đời rất quan trọng, nên tác giả phải dành riêng hay sẽ giúp bạn trong những phần sau, lồng trong sự lựa chọn lương duyên, hay là những diễn tiến