nam tuổi mậu tý hợp đá quý màu gì

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Mậu Tý 1948 Nam mạng

Người nam sinh năm Mậu Tý 1948 có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: Đeo