nam tuổi tý khắc màu xe gì

Chọn Màu Xe hợp Phong thủy cho tuổi Mậu Tý 1948 Nam mạng

Vậy nam tuổi Mậu Tý hành Kim đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1948 – Năm sinh âm lịch: Mậu Tý – Mạng: Nam – Mệnh cung Đoài – thuộc hành Kim – Mệnh Kim Các nhà Phong thủy học cho