nam tuổi mậu tý hợp màu gì

Màu sắc phong thủy hợp cho tuổi Mậu Tý 1948 Nam mạng

Vậy nam tuổi Mậu Tý hành Kim hợp với màu gì, để tăng cường yếu tố thuận lợi và hạn chế yếu tố bất lợi từ điều kiện bên ngoài môi trường tác động vào. – Năm sinh dương lịch: 1948 – Năm sinh âm lịch: Mậu Tý – Mạng: Nam – Mệnh cung Đoài