chọn năm sinh con

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tý 1948 vợ Giáp Dần 1974

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Tý 1948 mẹ Giáp Dần 1974 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tý 1948 vợ Ất Mão 1975

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Tý 1948 mẹ Ất Mão 1975cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can, Địa

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tý 1948 vợ Quý Sửu 1973

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Tý 1948 mẹ Quý Sửu 1973 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tý 1948 vợ Bính Thìn 1976

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Tý 1948 mẹ Bính Thìn 1976 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Tý 1948 vợ Nhâm Tý 1972

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Tý 1948 mẹ Nhâm Tý 1972 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,